Slut med stort brændbart

Slut med stort brændbart

Fra 1. marts 2023 er det slut med fraktionen Stort Brændbart på genbrugspladserne.
Til gengæld kommer 2 nye fraktioner: Spånplader og Behandlet træ.

Generelt er borgere og virksomheder gode til at sortere affald. Det gælder både hjemme og på genbrugspladsen. Men undersøgelser viser, at vi kan gøre det endnu bedre.

Småt og Stort brændbart er nogen af de mest benyttede containere på genbrugspladsen. Men vi skal være endnu bedre til at sortere vores affald til genbrug og genanvendelse. 

Derfor er det fra den 1. marts 2023 slut med fraktionen Stort brændbart på Norfors’ genbrugspladser. 

Et farvel til Stort brændbart betyder goddag til et par nye containere: Spånplader og Behandlet træ, som tilsammen tidligere har udgjort hovedindholdet i Stort brændbart. Fraktionen Småt brændbart omdøbes samtidig til Brændbart.

Målet med denne ændring er at øge mængden af affald, som går til genanvendelse og mindske mængden af affald, som går til forbrænding.

Fra 1. marts 2023 kan du i sorteringsvejledningen se, hvad der må komme i de tre nye/ændrede fraktioner.