Indgå en Serviceaftale

Med en serviceaftale får du hjælp til, at dit fjernvarmeanlæg bliver indstillet, så det driftsøkonomisk fungerer optimalt.

Det er vigtigt, at varmeveksleren på dit fjernvarmeanlæg er justeret korrekt, således at du udnytter energien i fjernvarmen bedst muligt.

Det gælder om at opnå en god og behagelig rumtemperatur med mindst muligt forbrug af fjernvarmevand - det giver nemlig den bedste afkøling af fjernvarmevandet.
Find Gode råd til god afkøling HER.

Med en serviceaftale hos Norfors bliver dit anlæg kontrolleret og justeret én gang årligt.

For at tegne en serviceaftale med Norfors, skal dit anlæg være i orden og ikke være fejlbehæftet, som følge af dårlig vedligeholdelse.

Betingelser for oprettelse af serviceordning: 

 • Du skal skriftligt bede om at få oprettet en serviceaftale helst på mail norfors@norfors.dk, så dokumentationen for oprettelsen er i orden. 
  Af samme årsag accepteres også kun en skriftlig opsigelse af serviceaftalen.
 • Af praktiske grunde finder årets servicebesøg sted i vinterhalvåret for at opnå en korrekt indregulering og justering. 
  Norfors kontakter servicekunden for nærmere aftale af tid.
 • Hvis din installation teknisk set er i orden, udføres det 1. service i henhold til forskriften, og du faktureres for det årlige abonnementsgebyr umiddelbart efter servicebesøget.
  Fremadrettet indregnes det årlige abonnementsgebyr i budgettet.
 • Hvis din installation teknisk set ikke er i orden, bliver du bedt om selv at kontakte et autoriseret VVS firma for udbedring af anlægget, før egentlig service kan udføres. 
  Du faktureres separat for dette teknikerbesøg i henhold til gældende takstblad. 
 • Prisen for en serviceaftale i 2021 er 933,14 kr. inkl. moms.

For indgåelse af Serviceaftale, send en mail til norfors@norfors.dk.

Find øvrige priser på din fjernvarme HER.