Følg fjernvarmerenoveringen på Skolevej i Holte

Holte Fjernvarme foretager i perioden 1. juli til 28. oktober 2020 en renovering af fjernvarmenettet på Skolevej i Holte.

I projektet renoveres den gamle betonkanal i vejen, som udskiftes til moderne præisolerede fjernvarmerør med lang levetid og lavt varmetab. Derudover renoveres også alle stikledninger af ældre dato. I alt renoveres:

Ca. 215 meter hovedledninger

Ca. 35 meter stikledninger

Fjernvarmeprojektet udføres af entreprenørerne Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S og Østergaard Entreprise A/S.

Der vil kunne opstå gener for beboere på og omkring Skolevej, men vi og vores entreprenør bestræber os på at holde eventuelle gener på et absolut minimum.

Eventuelle beboere på Skolevej, som ikke er tilsluttet fjernvarmeordningen, har desuden mulighed for at blive tilsluttet i forbindelse med projektet. Ved ønske herom kan der tages kontakt til Holte Fjernvarme via nedenstående telefonnummer eller mail.

I tilfælde af yderligere spørgsmål til projektet kan der tages kontakt til byggeledelsen, som inden for normal arbejdstid er at finde i skurvognen på byggepladsen. Byggeledelsen kan desuden kontaktes ved telefonisk henvendelse. Kontaktinfo på byggeledelsen fremgår af informationstavlen på byggepladsen.

Ved behov for direkte kontakt til Holte Fjernvarme kan nedenstående kontaktes:

Holte Fjernvarme

Jonas Johansen

til@holte-fjernvarme.dk                                                                                            

Tlf: 45 16 05 00