Følg fjernvarmerenoveringen på Damgårdsvej i Nivå

Nivå Fjernvarme foretager i perioden 17. august til 12. november 2020 en renovering af fjernvarmenettet på Damgårdsvej i Nivå.

I projektet renoveres de eksisterende hoved- og stikledninger, som udskiftes til moderne præisolerede fjernvarmerør med lang levetid og lavt varmetab. I alt renoveres:

Ca. 385 meter hovedledninger

Ca. 435 meter stikledninger

Fjernvarmeprojektet udføres af entreprenørerne Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S og Østergaard Entreprise A/S.

Der vil kunne opstå gener for beboere på og omkring Damgårdsvej, men vi og vores entreprenør bestræber os på at holde eventuelle gener på et absolut minimum.

I tilfælde af yderligere spørgsmål til projektet kan der tages kontakt til byggeledelsen, som inden for normal arbejdstid er at finde i skurvognen på byggepladsen. Supplerende information om projektet fremgår desuden af informationstavlen på byggepladsen.

Ved behov for direkte kontakt til Nivå Fjernvarme, kan nedenstående kontaktes:

Nivå Fjernvarme

Jonas Johansen

norfors@norfors.dk                                                                    

Tlf: 45 16 05 00