Sikkerhed og ophold

Sikkerhed og ophold

Norfors er et travlt arbejdsområde.

Følgende regler er indført for at øge sikkerheden for alle, der opholder sig på arbejdspladsen:

Indkørsel

Hårde opbremsninger på vægten er ikke tilladt, da vægten kan tage skade.

Der kan kun komme èn bil igennem ved hver bomløft.

Hastighed

Afpas altid farten efter forholdene og udvis forsigtighed og hensyn.

Aflæsning

Stands på forpladsen og fjern net eller presenning inden du bakker ind i aflæsningshallen. Stop motoren imens.

Lukkede porte må ikke åbnes.

Gule afmærkninger skal altid respekteres, se venligst skiltene i aflæsningshallen.

Fej rent bag egen vogn efter aflæsning.

Ved ventetid stop venligst motoren - det er godt for miljøet.

Tobaksrygning og brug af åben ild er IKKE tilladt i aflæsningsområdet.

Børn

Hvis du har børn med i vognen, skal du sikre, at børnene IKKE forlader vognen på noget tidspunkt under opholdet på Norfors.

Sikkerhedsregler og anvisninger fra personalet skal altid følges

Overtrædelse af regler og anvisninger kan uden varsel medføre bortvisning fra Norfors.

Klik for at se informationsmaterialet for eksterne håndværkere, leverandører eller andre, der udfører arbejde for Norfors.