Farligt affald hos Norfors

Farligt affald hos Norfors

Affald betegnes som farligt, hvis det er brandfarligt, sundhedsfarligt, smittefarligt og/eller miljøfarligt. Miljøstyrelsen udgiver med jævne mellemrum en liste over hvilke stoffer, der betegnes som farlige.

Eksempler på farligt affald:

  • Olieaffald - f.eks. dieselolie, fyringsolie, gasolie, smøreolie, oliefiltre, olieforurenet jord.
  • Organisk-kemisk affald med halogener (brom, chlor, flour eller iod) - f.eks. chloroform, freon, PVC-affald, renseriaffald, PCB-holdig olie.
  • Organisk-kemisk affald uden halogener - f.eks. bore-skærevæsker, eddikesyre, fiksérbade, formalin, fremkalder, lim, maling, trykfarve.
  • Kviksølvsholdig affald - f.-eks. kvivksølvbatterier, lysstofrør, kviksølvstermometre, kviksølvslamper.
  • Bekæmpelsesmidler - f.eks. bejdset såsæd, insektmidler, muse- og rottegift, svampemidler, ukrudtsmidler, tom emballage fra bekæmpelsesmidler.
  • Uorganisk-kemisk affald - f.eks. bejdsesyrer, chromsyre, flussyre, galvanske bade, salpersyre, saltsyre, svovlsyre.
  • Andet affald - f.eks. blandet affald fra laboratiorier, bremsebelægninger, spraydåser, ukendt affald.

Læs mere om aflevering af farligt affald på Alfa Specialaffalds hjemmeside

Norfors og Alfa Specialaffald samarbejder

Alfa Specialaffald vil fra 1. januar 2017 varetage alle opgaver, der vedrører farligt affald
for kommunerne i I/S Norfors.

Opgaverne omfatter blandet andet drift af ordninger for farligt affald, sikkerhedsrådgivning
og uddannelse af medarbejdere på genbrugspladserne.

I/S Norfors indtræder som ejere i Alfa Specialaffald sammen med I/S REFA og
I/S AffaldPlus.

Alfa Specialaffald er specialiseret i håndtering af farligt affald og transport af farligt gods,
og har mange års erfaring på området.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, råd og vejledning samt ved spørgsmål om
håndtering af farligt affald på:

Tlf.: 54 88 11 00
Kontakt Alfa Specialaffald på mail alfa@alfa.dk

Birthe Legind, der i dag varetager opgaverne for Norfors, vil fra 1. januar 2017 være at finde hos Alfa Specialaffald:

Tlf. Birthe: 31 68 80 08
Kontakt Birthe på mail bl@alfa.dk

For yderligere information om Alfa Specialaffald se også www.alfa.dk.

Vi glæder os til samarbejdet.