Nærvarme – fjernvarme uden rør

NÆRVARME – et kommende tilbud til områder uden fjernvarme

 

Norfors arbejder målrettet på et nyt tilbud, som vi kalder "nærvarme".

 

Nærvarme er kort fortalt varmeforsyning, der adskiller sig fra vores tilbud om traditionel fjernvarme ved at varmen produceres lokalt til en eller flere bygninger.

 

Det er dermed varme, der er produceret anderledes end den varme, som Norfors Fjernvarme producerer ved forbrænding af affald, som indsamles fra borgerne i de fem ejerkommuner (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal).

 

Norfors udvikler nærvarme som tilbud, fordi vi gerne vil kunne tilbyde varme som service til de områder, hvor vi ikke i nærmeste fremtid kan tilbyde traditionel affaldsbaseret fjernvarme i rør.

 

Selv om nærvarme er anderledes end fjernvarme, så ligner det alligevel lidt.

 

Ideen er, at nærvarme skal tilbydes med samme service som fjernvarme, og at man som kunde dermed forsynes med varme til opvarmning og varmt vand under vilkår, som ligner de vilkår vores traditionelle fjernvarmekunder har, nemlig gennem et engangsbeløb for tilslutning samt en løbende betaling opdelt i et fast og variabelt beløb.

 

Norfors arbejder på, at tilbuddet om nærvarme kan udvikles i løbet 2020, og at det kan blive en del af vores samlede tilbud derefter.

 

Skulle du, inden Norfors kan tilbyde Nærvarme, stå overfor enten at udskifte din nuværende varmekilde – det kan være naturgasfyr, oliefyr eller anden opvarmningskilde – eller skal du bygge nyt og ønsker en alternativ varmeforsyning, så findes der en række tilbud, du kan benytte.

 

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside, hvor nogle udbydere er nævnt:

https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/varme-og-ventilation/stoette-til-nyt-forretningskoncept