Velkommen til Ovnlinje 5

Velkommen til Ovnlinje 5

Ovnlinje 5 afløser tre gamle ovnlinjer. Miljøbelastningen vil være minimal, og den nye ovnlinje vil have en høj energiudnyttelse.

Ovnlinje 5 fortrænger årligt cirka 100.000 ton CO2, som ellers ville komme fra fossile brændsler.

Introduktion til Ovnlinje 5

Introduktion til Ovnlinje 5

Norfors erstatter tre gamle ovnlinjer med Ovnlinje 5

Ovnlinje 5 afløser de 3 gamle fjernvarmeproducerende ovnlinjer, der bygget fra 1969 og frem til 1989. Den nye ovnlinje er placeret ved siden af Ovnlinje 4, som fortsat indgår i Nordforbrændings drift. Ovnlinje 4 er fra 1996. De to ovnlinjer skal udover fjernvarme producere el.

Ovnlinje 5 er designet med høj energieffektivitet og stor robusthed for øje. Den samlede energiudnyttelse for anlægget bliver tæt på 100 procent.

El-produktionen kommer til at udgøre ca. 25 procent, mens fjernvarmen udgør ca ca. 75 procent af den samlede energi.

Nordforbrænding har godkendelse til at brænde 152.000 ton forbrændingsegnet affald årligt med et forventet energiindhold på op til ca. 1.900.000 GJ - giga joule.

Nordforbrænding udvider ikke affaldskapaciteten som følge af etableringen af Ovnlinje 5. Ovnlinjen erstatter blot den nuværende kapacitet på de tre gamle ovnlinjer, som er teknologisk og miljømæssigt forældede.

Ovnlinje 5 skal primært brænde affald, men den vil også kunne brænde biomasse som træflis og lignende, samt spildevandsslam sammen med affaldet.

Eftersom det nye anlæg bliver bygget med den nyeste teknologi, vil miljøbelastningen fra det nye anlæg vil blive minimal.

Ovnlinje 5s høje energieffektivitet bidrager til at fortrænge energiproduktion på fossile brændsler, for eksempel kul. Ovnlinjen vil årligt fortrænge ca. 100.000 ton CO2 årligt.

Det forventes at Ovnlinje 5 har en levetid på 20 år. I den periode vil det nye anlæg bidrage positivt med et trecifret millionbeløb til samfundsøkonomien.