Velkommen til Ovn 5

Velkommen til Ovn 5

Ovnlinje 5 afløser tre gamle ovnlinjer. Miljøbelastningen vil være minimal, og den nye ovnlinje vil have en høj energiudnyttelse.

Ovnlinje 5 vil årligt fortrænge cirka 100.000 ton CO2, som ellers ville komme fra fossile brændsler.

Ovnlinje 5 har fået sin egen website og blev sat i drift i 2016.

Læs mere om Ovnlinje 5 eller se en video om ovn fra september 2016 HER