Velkommen til Ovnlinje 5

Velkommen til Ovnlinje 5

Ovnlinje 5 afløser tre gamle ovnlinjer. Miljøbelastningen vil være minimal, og den nye ovnlinje vil have en høj energiudnyttelse.

Ovnlinje 5 fortrænger årligt cirka 100.000 ton CO2, som ellers ville komme fra fossile brændsler.