COVID-19 Information om reduceret bemanding og drift

COVID-19 Information om reduceret bemanding og drift

I lyset af den alvorlige situation omkring coronavirus og COVID-19 indfører Norfors en række forholdsregler, som har til formål at reducere risikoen for smittespredning.

Genbrugspladser er åbne som normalt

Norfors seks genbrugspladser er åbne for både private og erhverv - dog med en række skærpede sikkerhedskrav.

Kommunernes Landsforening har ændret deres tidligere anbefaling på grundlag af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. På den baggrund er genbrugspladserne igen åbne, dog med en stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.m.

I praksis betyder det, at der ikke lukkes så mange ind af gangen, hvorfor der kan opleves kø og ventetid når man kommer til genbrugspladsen.

Norfors vil allerede nu anbefale, at man kun kører på genbrugspladsen, hvis der er et uopsætteligt behov. Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning.

Vær opmærksom på, at der er risiko for kø og ventetid. Vi opfordrer derfor til, at vente så lang tid som muligt med at køre på genbrugspladsen, og når man er der, bruge så lidt tid på pladsen som muligt, så andre kan komme til.

  • Max. 1 bil ved hver container, hold afstand og undgå tæt kontakt
  • Der er max begrænsning på hvor mange biler, der kommer ind på genbrugspladsen
  • Kom alene: så få personer i hver bil som muligt (undgå familieudflugt)
  • Aflevér dine ting hurtigt så andre kan komme til
  • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler, som fx at holde afstand til andre personer – hold afstand til andre
  • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen
  • Medbring egne handsker, egen kost og skovl (de nuværende koste og skovle er fjernet for at minimere smitterisiko)
  • Byttecontainer er lukket
  • Der udleveres ikke kompost
  • Kundetoiletter er lukkede

Det er stadigvæk vigtigt, at ALLE besøgende på genbrugspladserne husker at passe godt på hinanden og medarbejderne.

Vedr. fjernvarme m.m.

Fjernvarmeafdelingen opretholder rådighedsvagten for at sikre varmeforsyningen til alle Norfors forsyningsområder.

Fjernvarmeafdelingens øvrige opgaver begrænses og fokuseres på ledningsnettets drift, så vi i videst muligt omfang opretholder forsyningssikkerhed.

Der udføres ikke kundebesøg i denne periode med særlige forholdsregler.

Fjernvarmeadministrationens direkte telefon vil være lukket, men du kan altid kontakte Norfors på hovednummeret 45160500.

GENBRUGSGÅRDEN
(Kun stort forbrændingsegnet affald fra erhverv)

Genbrugsgården opretholder drift med reduceret bemanding indtil udviklingen omkring coronavirus og COVID-19 tilsiger ændrede forholdsregler.

USSERØDVÆRKET
Affaldsforbrændingsanlægget vil fortsat være i drift, men der vil være adgangsmæssige restriktioner i forhold til kontrolrum, kranbetjening og administrationen, herunder personale ved indvejning.

ADMINISTRATIONEN
Administrationsbygningen på Savsvinget lukkes af, så der ikke er adgang til reception m.v.
Kontakt kan kun ske telefonisk.