Fjernvarmepriser 2020

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser:

Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.: 45 16 05 00
Telefax: 45 16 05 11

Mandag-torsdag Kl. 9.00-15.00
Fredag Kl. 9.00-12.00

 

Norfors Fjernvarme, gældende takster pr. den 9. november 2020

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Fast arealafgift pr. m2 *)

Kr. 33,50

Kr. 41,88

Variable afgifter:

Variabel flowafgift pr. m3 fjernvarmevand

Kr. 4,50

Kr. 5,63

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 561,00

Kr. 701,25


Tilslutningsafgift:

Arealafgift pr. m2 *)

Kr. 33,50

Kr. 41,88

Grundafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Stikledningsafgift

Aktuelle omkostninger


*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.

Læs mere hér.

 

Nivå Fjernvarme, gældende takster pr. den 1. januar 2020

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Fast rumafgift pr. m3 **)

Kr. 11,00

Kr. 13,75

Variable afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 595,00

Kr. 743,75

Tilslutningsafgift:

Rumafgift pr. m3 **)

Kr. 11,00

Kr. 13,75

Stikledningsafgift

Aktuelle omkostninger

**) Ved rumfang over 2.000 m3 spørg Norfors.

Læs mere hér

 

 

Lavtemperatur Fjernvarme, gældende takster pr. den 1. januar 2020

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Fast arealafgift pr. m ***)

Kr. 26,00

Kr. 32,50

Variable afgifter:

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 795,00

Kr. 993,75


Tilslutningsafgift:

Arealafgift pr. m ***)

Kr. 26,00

Kr. 32,50

Grundafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Stikledningsafgift

Aktuelle omkostninger

 

***) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.

Læs mere hér

 

Opkrævning

Opkrævningen sker i 4 årlige rater (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november) samt med en slutafregning på grundlag af registreret forbrug.

Den årlige måleraflæsning finder sted ved årsskiftet, og årsopgørelsen i januar/februar sammen med budget for det nye varmeår. Årsopgørelsen forfalder samtidigt med den første acontorate. Seneste rettidige betalingsdato vil fremgå af årsopgørelsen og indbetalingskortet.

Se standardgebyrer på varmeområdet gældende for 2020 HER.

Regulering af takster

Fjernvarmeafgifterne kan løbende reguleres.