Rengjort husholdningsplast

Rengjort husholdningsplast

Norfors har indgået aftale med det danske firma DKK Plastics Aps om håndtering af rengjort husholdningsplast i 2020.

Hustandsindsamlet plast bliver transporteret til omlastning og herfra afsat til DKK Plastics, der tilfører affaldet til et anlæg i Tyskland.

DKK Plastics oplyser, at det blandede husholdningsplast bliver renset for affald og andre genanvendelige materialer f.eks. metal og papir.

Derefter bliver plasten grovsorteret i forskellige plastkvaliteter, hvorpå de renses og skæres i mindre stykker.

De små plaststykker gennemgår herefter endnu en kvalitetssortering, hvorpå den kvalitetskorterede plast laves til plastikgranulat, som aftagerne kan sælge til virksomheder og fabrikker, der anvender det i produktionen af nye plastprodukter.