Fjernvarmeprojektet i Blovstrød

Norfors kommer endelig til at levere varme til beboere og virksomheder i Allerød Kommune.

Allerød Kommune er den eneste kommune der, som interessent i Norfors, ikke tidligere har fået glæde af den grønne fjernvarme grundet sin geografiske placering langt fra Værket. Dette ændrer sig nu, da Norfors fra efteråret 2017 kommer til at fjernvarmeforsyne beboere og virksomheder i Allerød Kommune. I første omgang forsynes:

 • Høvelte kaserne
 • Høveltegård – Forsvarets kursuscenter
 • Frugtlunden – 84 nye rækkehuse i Ny Blovstrød
 • Grønningen – 44 nye parcelhuse i Ny Blovstrød
 • Blovstrødhallen
 • Blovstrød Skole
 • Blovstrød Gamle Skole
 • Blovstrød Svømmehal

I forbindelse med fjernvarmeudvidelsen i Birkerød for nogle år siden, blev der i Byagervej forberedt fjernvarmeledninger til netop denne udvidelse videre mod Blovstrød, men det er først blevet aktuelt at anlægge hovedledningen nu. Hovedledningen fra Byagervej til Høvelte Kaserne og videre til Blovstrød udføres i DN 200 ift. det allerede anlagte net i Birkerød. En stor del af tracéet anlægges i det ubefæstede areal langs Kongevejen, der tilhører Forsvaret, således at projektet skaber færrest mulige gener for trafikken på Kongevejen. På Sortemosevej i Blovstrød forberedes der i øvrigt for en fremtidig fjernvarmeudvidelse til Allerød bymidte.

Herunder kan ses en figur med placering af de nye fjernvarmeledninger:

Du kan desuden se en lille film omkring projektet: https://drive.google.com/open?id=0BzykY5aow4vGdjdIZkJnVjhSWTg.

I projektet anlægges følgende længder:

 • Ca. 3.600 m hovedledning
 • Ca. 1.500 m fordelingsledninger
 • Ca. 1.900 m stikledninger

Fjernvarmeprojektet udføres af entreprenørerne Wicotec-Kirkebjerg A/S og Aarsleff A/S.

Projektet opstartes i slutningen af juni 2017, og forventes at foregå henover sommeren og være færdiggjort til starten af oktober måned. Projektet strækker sig lidt længere på de to nye byggegrunde, Frugtlunden og Grønningen, i takt med at anlæggelsen af de nye huse sker. Entreprenørerne starter sit gravearbejde i henholdsvis Blovstrød (ved Blovstrød Skole først) og i Birkerød ved Byagervej (ud for nr. 4) og arbejder mod hinanden.

Der vil muligvis kunne opstå gener for beboere og virksomheder, men vi og vores entreprenør bestræber os på at holde eventuelle gener på et absolut minimum.

Har du spørgsmål til projektet er du meget velkommen til at kontakte os:

 

I/S Norfors

Mads Thorning Pelle                                                                   

norfors@norfors.dk                                                                                            

Tlf: 45 16 05 00       

                                                                                               

Sweco Danmark

Christian Nørr Jacobsen

CHJR@sweco.dk

Tlf: 27 23 68 55