Fjernvarmeprojektet i Birkerød

Norfors (dengang Nordforbrændingen) foretog i perioden 2008-2013 en større udbygning af fjernvarmenettet i Birkerød.

Med de nye fjernvarmeledninger skal Norfors levere overskudsvarme fra affaldsforbrænding til forbrugere i Birkerød.

Man er man altid velkommen til at kontakte Norfors på norfors@norfors.dk og 45160500 f.eks. om interesse for tilslutning til det nye affaldsfjernvarmenet.

Baggrund for projektet
Rudersdal Kommune vedtog i sommeren 2008 projektforslaget, som ligger til grund for fjernvarmekonverteringen i en stor del af Birkerød, der fremover vil blive forsynet med billig og CO2 besparende fjernvarme fra Norfors' affaldsforbrændingsanlæg i Hørsholm.

Allerede ½ år efter projektets start blev den første del af projektet sat i drift. Den 12. marts åbnede Rudersdal Kommunes borgmester Erik Fabrin for varmen ved en markering i varmecentralen på Biskob Svanes Vej 69.

Lige før sommerferien 2008 vedtog Rudersdal Kommune et stort varmeplanprojekt for forsyning af Birkerød og Holte med fjernvarme fra Norfors' affaldsfyrede kraftvarmeværk, der ligger i Hørsholm og blandt andet fjernvarmeforsyner Forskningscentret SCION DTU i den nordlige del af Rudersdal Kommune.

Etableringen af de store forsyningsledninger i løbet af efteråret og vinteren 2008 er forløbet planmæssigt – takket være et godt samarbejde mellem Norfors og myndigheder, entreprenører og ikke mindst de lodsejere, hvis jorder ledningerne passerer. Dernæst blev den første del af dette projekt sat i drift, og hermed blev Rudersdal Kommune fjernvarmemæssigt bundet sammen med affaldsforbrændingsanlægget, der brænder affald fra ejerkommunerne Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal.

Brugerne i Rudersdal vil dermed få dobbelt nytte af forbrændingsanlægget, både til at bortskaffe affald og til at producere fjernvarme. Projektet sparer miljøet for mere end 15.000 ton CO2 om året. I forhold til den nuværende opvarmning med naturgas, vil der udover de miljømæssige fordele også være en kontant besparelse på varmeregningen.

Derefter har der været løbende udbygning i specielt Birkerød-området, hvor nye forbrugere blev tilbudt at blive tilsluttet fjernvarmen i takt med at fjernvarme-ledningerne kom frem. LIgeledes er lagt en fjernvarmeforbindelse mod syd fra Svaneparken til Øverød, hvor Holte Fjernvarme i dag har en fjernvarmecentral. Allerede fra midt 2009 blev leveret affaldsvarme til Holte Fjernvarme, som har et fjernvarmenet, der strækker sig fra Holte til Nærum, Virum og Skodsborg, samt en forbindelse til DTU i Lundtofte, hvor DONG Energy driver et gasfyret kraftvarmeværk.

Det samlede projekt har en anlægsinvestering på 220 mio. kr. og strakte sig frem til 2013. Men så vil der også være, hvad der svarer til ca. 7.000 husstande i Rudersdal Kommune, som bliver forsynet med miljørigtig affaldsvarme.