Spørgsmål og svar

...om Pladsbillet til genbrugspladserne

BAGGRUND

Virksomheder har mulighed for selv at vælge, om de vil gøre brug af de kommunale genbrugspladser.

Hvis du som virksomhed ønsker at benytte genbrugspladserne, skal du tilmelde virksomheden og betale for adgang. Virksomheder kan benytte genbrugspladser på tværs af kommunegrænser, og er således ikke begrænset til de pladser, der er beliggende i deres hjemkommune.

Fire af Norfors' ejerkommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) har etableret en fælles ordning, hvor der er ens regler for brug af genbrugspladser. Norfors fastsætter taksterne på baggrund af årlige brugerundersøgelser.

Bemærk: Der gælder særlige regler for Helsingør Kommune - se hér

 

Hvem gælder tilmeldeordningen for?
Tilmeldeordningen gælder alle erhvervsdrivende og deres medarbejdere, når de besøger genbrugspladserne i erhvervsmæssig sammenhæng. Erhverv dækker alle private og offentlige virksomheder, der benytter Norfors' genbrugspladser.

Hvilken slags affald opkræves der betaling for?
Hvis affaldet er erhvervsrelateret, skal du betale for at få adgang til genbrugspladsen.

Er gebyret lovligt?
Ja. Affaldsbekendtgørelsen pålægger kommunerne at give adgang til genbrugspladserne for virksomhederne i kommunen. De virksomheder, som ønsker at gøre brug af tilbuddet skal tilmelde sig og betale.

 

PLADSBILLET

Hvor køber jeg adgang til Norfors' genbrugspladser?
Du kan købe adgang til Norfors' genbrugspladser i vores webshop her:
Gå til webshop

Gælder min Pladsbillet for kalenderåret eller et år fra købsdato?
Uanset hvornår du køber Pladsbillet i løbet af året, så er din betaling gyldig i det pågældende kalenderår.

Månedsbillet
Virksomheder, der kun har behov for at benytte vores genbrugspladser for en begrænset periode, har mulighed for, at købe en månedsbillet. Læs mere HER

Kan min virksomhed købe ét abonnement, som dækker alle biler i virksomheden?
Ja, hvis din virksomhed har flere køretøjer, som skal benytte genbrugspladsen, kan Norfors udstede flere mærkater. Du skal fald oplyse registreringsnummeret for hvert køretøj, du ønsker at benytte. For de fleste virksomheder koster det ikke ekstra at tilmelde flere køretøjer fra samme virksomhed.

  • Hvis du er håndværker eller anlægsgartner med 0-1 ansatte kan du få udleveret 1 mærkat
  • Hvis du er håndværker eller anlægsgartner med 2-10 ansatte kan du højst få udleveret 10 mærkater.

De tilmeldte køretøjer skal være ejet eller leaset af virksomheden.

Gælder min Pladsbillet til alle Norfors' genbrugspladser?
Ja. Pladsbilletten gælder for alle genbrugspladser, som drives af Norfors, se HER.

Ønsker du at købe adgang til andre genbrugspladser end dem Norfors driver, skal du kontakte det affaldsselskab eller den kommune, der driver pågældende plads.

Hvordan får jeg en mærkat til bilens forrude?
Når du har betalt i Norfors' WebShop eller den fremsendte faktura, sender vi det antal mærkater du har bestilt til at sætte i forruden af din(e) bil(er).

Jeg har ikke modtaget min mærkat endnu, hvad gør jeg?
Indtil du har modtaget mærkaterne, skal du medbringe den kvittering, du har modtaget som e-mail, som bevis på, at du har betalt. Du kan printe den ud eller fremvise den på telefonen.

Hvor skal mærkatet sidde?
Mærkatet skal du sætte indvendigt i forruden af din bil, og hele mærkatet skal være synlig. Mærkatet går i stykker, når det bliver fjernet.

Hvordan får jeg et nyt mærkat, hvis min bil eller forrude bliver udskiftet?
Du skal kontakte CallCenter på erhvervsaffald@norfors.dk eller 4516 0546, som vil udlevere et nyt mærkat, når du fremviser dokumentation for at du har skiftet bil eller forrude. Du skal huske at fjerne mærkaten i din gamle bil inden du afhænder den, så ikke næste ejer kan køre på dit abonnement.

Jeg er ikke ejer af bilen, som der står man skal være. Bilen er leaset. Er det et problem?
Det er ikke noget problem at bilerne er leaset. Det sidestiller vi med at de er ejet, når blot man (på forlangende) kan fremvise leasingkontrakt.

Kan jeg snyde med mærkater?
I produktionen af mærkaterne er der taget forholdsregler mod snyd, så det er muligt at kontrollere, om et mærkat er originalt eller forfalsket. Endvidere er de fremstillet så de ikke kan flyttes fra bil til bil. De går i stykker, hvis man forsøger.

Kan jeg medbringe trailer på genbrugspladsen?
Ja, når du har købt Pladsbillet kan du medbringe trailer uden at det koster ekstra.

Hvilke kreditkort kan jeg bruge til betaling?
Når du køber Pladsbillet, kan du betale med Dankort, VISA/Dankort og en række internationale kort (f.eks. MasterCard).

Skal jeg opsige min Pladsbillet efter et år, eller udløber den automatisk?
Din Pladsbillet gælder for det indeværende år (kalenderår), og du vil ikke automatisk blive trukket for en nyt. Ved årsskiftet vil du blive informeret om, hvordan du kan forny den.

Månedsbillet gælder for en måned fra købsdato (også selvom vi passerer 1. januar), læs mere HER.

Kan jeg opsige min Pladsbillet?
Nej, din tilmelding er bindende indtil udgangen af kalenderåret.

Min virksomhed har endnu ikke købt Pladsbillet, men skal af med affald nu - hvad gør jeg?
Du kan købe adgang via WebShoppen og med det samme modtager du pr. mail en kvittering for købet. Den skal du medbringe, som bevis på at du har betalt. Dette gælder både årsabonnement og månedsbillet.

Har du ikke adgang til en computer kan du ringe til CallCenter på 45 16 05 46, hvor du vil blive hjulpet igennem med at købe adgang. Husk at have dit firmas CVR-nummer og P-nummer samt kreditkort parat.

Jeg er en offentlig virksomhed, hvordan betaler jeg?
Hvis du er en offentlig virksomhed, skal du også benytte webshoppen.

I webshoppen kan du på side 5 Din virksomhed vælge betalingsmetode EAN fakturering og derefter angive dit EAN-nummer og kontaktperson. Så vil du snarest modtage en elektronisk faktura. Når betaling er registreret vil du få tilsendt mærkater.

Jeg har ikke noget kreditkort, hvordan betaler jeg?
Hvis du ikke har noget kreditkort og gerne vil modtage en faktura, så send en mail til erhvervsaffald@norfors.dk hvor du oplyser firma-navn, mailadresse, CVR-nummer og registreringsnumre på de biler du ønsker mærkater til. Så vil du snarest modtage en faktura på mail. Når betaling er registreret vil du få tilsendt mærkater.

Hvem kontrollerer, om jeg har betalt?
Du skal kunne fremvise dokumentation for betaling (mærkat eller kvittering), hvis en kontrollør eller pladsmedarbejder kontakter dig.

Hvad sker der, hvis jeg bruger genbrugspladsen uden at betale?
Det er ulovligt. Hvis du benytter genbrugspladsen uden at have købt Pladsbillet er det at betragte som en tilmelding, og din virksomhed vil få tilsendt en faktura svarende til virksomhedens indplacering i prislisten. I tilfælde af manglende betaling af fakturaen vil restancen blive overdraget til Inddrivelsescenter Skat. I særligt grove tilfælde vil virksomheden kunne blive politianmeldt af kontrollørerne.

Er det kun er biler op til 3.500 kg + evt. trailer der har adgang til genbrugspladserne?
Ja, ifølge affaldsbekendtgørelsens skal kommunerne begrænse adgangen til genbrugspladserne til indregistrerede biler op til 3.500 kg. Derudover kan medbringes en trailer.

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg har en kombineret privat/erhvervsbil?
Biler, som er forsynet med papegøjeplader, eller med gule plader med mærkat fra Skat i bagruden, kan benyttes både privat og erhvervsmæssigt. Og her opstår der en særlig udfordring, for skal man så betale eller ej?

Det, som er det afgørende er, hvor affaldet kommer fra. 

  • Hvis der er tale om erhvervsaffald, skal der købes en Pladsbillet eller Månedsbillet. 
  • Hvis der er tale om privat affald kan du aflevere affaldet gratis, hvis du bor i en af de fire kommuner. 

Det er vigtigt at bemærke, at hvis dit private affald er af samme type, som man kan forvente fra dit erhverv, så vil du kunne blive bedt om at dokumentere, at affaldet er privat og ikke stammer fra dit erhverv. 

Som eksempel kan tænkes en håndværker, som i fritiden udfører arbejde på eget hus og bortskaffer byggeaffald. Eller en anlægsgartner, som ordner have derhjemme, og bortskaffer haveaffald. 

Dokumentation kan f.eks. være i form af bygge- eller nedrivningstilladelse. Hvis du skal af med større mængder af den type affald, kan du med fordel i forvejen sende dokumentationen til Norfors (erhvervsaffald@norfors.dk) og få en godkendelse, som du kan medtage på genbrugspladsen. Så undgår du forsinkelser, når du afleverer affald.

 

FARLIGT AFFALD

Jeg kommer med farligt affald - hvad skal jeg gøre?
Kontakt pladspersonalet, inden du afleverer farligt affald. De vejer det for dig og udleverer kvitteringer for aflevering. Husk, at du ved aflevering af farligt affald skal give dine virksomhedsoplysninger til pladspersonalet inkl. CVR-nr.

Hvor meget farligt affald må jeg aflevere?
Som virksomhed må du maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne pr. virksomhed. Der er ingen grænser for hvor store mængder farligt affald, du må aflevere pr. besøg (indenfor de 200 kg/år). 

Er elektronikaffald omfattet af erhvervsordningen?
Ja. I den nye affaldsbekendtgørelse er det besluttet, at erhvervskunder, der afleverer elektronikaffald på genbrugspladserne, skal være tilmeldte og betale på samme vilkår som med alle andre affaldstyper.

 

ANDET

Jeg kan ikke logge ind i WebShoppen - hvad gør jeg?
Der kan være flere årsager. Tjek først at du bruger det korrekte P-nummer som angivet på www.cvr.dk

I WebShoppen er der oprettet ca. 300.000 virksomheder i midt og nord-øst Sjælland. Hvis du ikke kan logge ind med dit P-nummer, så kan du blive oprettet i webshoppen ved at udfylde denne formular. Så vil du modtage en mail når din virksomhed er oprettet samt information om hvordan du kan logge ind i Webshoppen og købe Pladsbillet.