Registrering i CVR

Korrekt registrering i CVR er virksomhedens ansvar

Opkrævningen af erhvervsaffaldsgebyr skal fremover skal ske i henhold til Det Centrale Virksomheds Register (CVR) www.cvr.dk.

Opkrævningen skal ske ud fra dette registers oplysninger om branchekode, CVR-nummer, P-nummer, antal ansatte osv. Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder mv. sikrer sig, at de oplysninger, der står i CVR er korrekte og retter henvendelse til CVR registret, hvis der er nogle data, der skal ændres. Specielt er det vigtigt at lukke et CVR nummer eller P-nummer, hvis det ikke længere er aktivt, så man ikke bliver opkrævet gebyr for et P-nummer, der ikke længere eksisterer.

Kommunerne har ikke mulighed for at rette i CVR registret, men skal bruge de registreringer der er på den i Affaldsbekendtgørelsens fastsatte skæringsdag: 1. januar.

Det er virksomheden, der er ansvarlig for korrekt registrering. Se f.eks. Virk, hvor der både er mulighed for at ændre virksomhedsoplysninger med digital signatur og udskrive en blanket, der skal udfyldes og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvis du opdager fejl i de viste CVR-oplysninger, kan du gå til Virk eller rette henvendelse til CVR-kontoret på cvr@eogs.dk.

Virksomheden har pligt til selv at vedligeholde sine oplysninger om P-enheder. Oprettelse, ændring og ophør af P-enheder skal foretages med digital signatur via www.virk.dk/P-enhedsloesningen.