Anvisning af affald

Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald er ikke omfattet af kommunens anvisningspligt.

Miljøstyrelsen har derfor udarbejde et centralt affaldsregister, hvor erhvervsvirksomheder kan finde et relevant modtageanlæg eller indsamler til deres kildesorterede genanvendelige affald, se HER

Kommunerne informerer i samarbejde med Norfors og kommunerne klassificerer affaldet.

På Norfors' hjemmeside er fortsat kommunal anvisning for, hvor virksomhederne skal aflevere dét affald, der ikke er kildesorteret genanvendeligt, herunder forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.

Således skal affald, der er frembragt i Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommune:

  • hvis det er forbrændingsegnet - afleveres til det fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg Norfors,

  • og hvis det er deponeringsegnet - afleveres på Skibstrup Affaldscenter.

Det er virksomhedens ejer, der har ansvaret for, at deres affald transporteres til behandling de rigtige steder.